KURIOSA SEILAND

  • Seiland (nordsamisk: Sievju) er ei øy i Hammerfest, Alta og Kvalsund kommuner i Finnmark. Den har et areal på 583,65 km².
  • Arkeologiske funn har vist at det har bodd folk på Seiland i omtrent 7000 år, men i dag er det kun bosetting i Kårhamn, Hønseby, Eidvågen, Fiskebukta og Survika i nord (Hammerfest kommune) og på Altneset og Hakkstabben i sør (Alta kommune). Av øyas 147 innbyggere (2013) bor 125 i Hammerfest og 22 i Alta kommune. Kvalsund kommunes del i øst er ubebodd.
  • Det er to isbreer på Seiland. Seilandsjøkelen, den største isbreen, ligger midt på øya og har en høyde på 985 moh. Den andre er Nordmannsjøkelen. Her ligger det høyeste fjellet på øya, Seilandstuva, 1079 moh., som også er det høyeste punktet i Hammerfest kommune. Seiland nasjonalpark ble opprettet i 2006, etter at et utredningsarbeid hadde pågått siden 2003.
  • På nordsiden av øya går Fv114 fra Kjerringholmen til Hønsebyhamn. Hit er det fergeforbindelse fra Akkarfjord på Kvaløya. På sørsiden av øya går Fv31 mellom Hakkstabben og Hammelnes. Hit går det ikke ordinær fergerute, men det er mulig å transportere kjøretøy med godsrute.

seiland nasjonalpark

  • Seiland/Sievju nasjonalpark ble opprettet for å ta vare på en vill og vakker del av Finnmarks alpine kystnatur. Nasjonalparken dekker 316 km2 av øya Seiland i Vest-Finnmark, og ligger i kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund.

 

  • På Seiland finner du graskledde lier, lune blomsterenger, stupbratte fjell, og Seilandsjøkulen som en glitrende krone på toppen av øya. De steile kystfjellene er hekkeplass for en rik bestand av rovfugl. Den unike geologien og den ultrabasiske berggrunnen i sør gir opphav til et spesielt frodig planteliv.
  • Nasjonalparken forvaltes av Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

Kilde: Wikipedia og Seiland nasjonalpark ved Nasjonalparkstyret